25. 10. 2020  9:46 Aurel
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠULÁK, P. -- VOJS, M. Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia. Diplomová práca. 2019. 67 s.

Originálny názov: Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia
Anglický názov: Information system for processing data from environmental pollutions
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
67
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Information System, PHP, Laravel, Informačný systém
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)