22. 10. 2019  6:06 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠULÁK, P. -- VOJS, M. Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia. Diplomová práca. 2019. 67 s.

Originálny názov: Informačný systém na spracovanie údajov znečistenia životného prostredia
Anglický názov: Information system for processing data from environmental pollutions
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Šulák
Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 67
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Information System, PHP, Laravel, Informačný systém
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šulák
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)