23. 10. 2019  18:15 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOPECKÝ, A. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Skúmanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín. Diplomová práca. 2019. 38 s.

Originálny názov: Skúmanie emisných a záchytných procesov v štruktúrach na báze GaN spektroskopiou hlbokých hladín
Anglický názov: Investigation of Emission and Capture Processes in Structures Based on GaN by Deep Level Transient Spectroscopy
Český názov:
Autor: Ing. Andrej Kopecký
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 38
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hlboké energetické hladiny, deep energy levels, HEMT, DLTS, Arrheniova závislosť, Arrhenius plot, SiC, GaN, DLTFS
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Andrej Kopecký
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)