19. 10. 2019  3:48 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SVITAČ, E. -- KÓSA, A. Skúmanie elektricky aktívnych porúch v MOS štruktúrach na báze čierneho kremíka. Diplomová práca. 2019. 61 s.

Originálny názov: Skúmanie elektricky aktívnych porúch v MOS štruktúrach na báze čierneho kremíka
Anglický názov: Investigation of the Electrically Active Defects in the MOS Structure Based on Black Silicon
Český názov:
Autor: Ing. Erik Svitač
Ing. Arpád Kósa, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 61
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: čierny kremík, elektrochemické leptanie, DLTS, chemical etching, electrochemical etching, DLTFS, black silicon, chemické leptanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Erik Svitač
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)