20. 10. 2019  23:15 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠUSTEK, P. -- BRENKUŠ, J. Návrh modulu pre bezkontaktné ovládanie komponentov inteligentnej domácnosti. Diplomová práca. 2019. 63 s.

Originálny názov: Návrh modulu pre bezkontaktné ovládanie komponentov inteligentnej domácnosti
Anglický názov: Design of a Wireless Control Module for Smart Household Components
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Šustek
Ing. Juraj Brenkuš, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 63
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Bluetooth Mesh Protocol, Bluetooth protokol, Bluetooth Protocol, Bluetooth Mesh Model, GATT Servis, Bluetooth Mesh protokol, SoftDevice, Mesh Model, GATT Service, nRF52832
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Šustek
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)