18. 10. 2019  12:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DAČO, P. -- JAGELKA, M. Návrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodín. Diplomová práca. 2019. 70 s.

Originálny názov: Návrh algoritmu pre predikciu poškodenia poľnohospodárskych plodín
Anglický názov: Design of algorithm for crop damage prediction
Český názov:
Autor: Ing. Pavol Dačo
Ing. Martin Jagelka, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 70
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: algorithm, neurónová sieť, algoritmus, poľnohospodárstvo, predikcia teploty, agriculture, temperature prediction, frost protection, ochrana pred mrazom, neural network
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Dačo
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)