16. 10. 2019  13:37 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CSIBA, M. -- JAGELKA, M. Design of energetically efficient sensor system for agricultural production. Diplomová práca. 2019. 67 s.

Originálny názov: Design of energetically efficient sensor system for agricultural production
Český názov:
Autor: Ing. Michal Csiba
Ing. Martin Jagelka, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 67
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: IOT, LPWAN, Sigfox
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michal Csiba
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)