22. 10. 2019  19:34 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAŠPAREK, K. -- TELEK, P. Návrh systému elektronickej bezpečnostnej plomby s využitím LPWAN sietí. Diplomová práca. 2019. 65 s.

Originálny názov: Návrh systému elektronickej bezpečnostnej plomby s využitím LPWAN sietí
Anglický názov: Design of an Electronic Security Seal Based on LPWAN Networks
Český názov:
Autor: Ing. Krisztián Gašparek
Ing. Peter Telek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 65
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: LPWAN, electronic seal, low-power, microcontroller, IoT, nízka spotreba energie, Sigfox, elektronická plomba, mikrokontrolér
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Krisztián Gašparek
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)