19. 10. 2019  3:45 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAJNIČ, F. -- JAGELKA, M. Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy. Diplomová práca. 2019. 47 s.

Originálny názov: Návrh a realizácia kompresného algoritmu pre dáta zo zariadenia na zisťovanie polohy
Anglický názov: Design and implementation of a compression algorithm for data from a positioning device
Český názov:
Autor: Ing. František Rajnič
Ing. Martin Jagelka, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 47
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: compression, trajektória, GPS, trajectory, visualization, vizualizácia, kompresia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. František Rajnič
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)