14. 10. 2019  13:23 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MACHO, T. -- VOJS, M. Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení. Bakalárska práca. 2019. 50 s.

Originálny názov: Multi-platformová mobilná aplikácia umožňujúca zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení
Anglický názov: Multi-platform mobile application for collecting, processing and managing IoT devices
Český názov:
Autor: Bc. Tomáš Macho
Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 50
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mobile application, IoT zariadenie, IoT device, sensor, real-time data, smartČOV, mobilná aplikácia, real-time dáta, senzor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Tomáš Macho
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)