22. 10. 2019  5:20 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARÁNEK, T. -- VAVRINSKÝ, E. Automatizované spracovávanie fyziologických signálov. Diplomová práca. 2019. 44 s.

Originálny názov: Automatizované spracovávanie fyziologických signálov
Anglický názov: Automated processing of physiological signals
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Baránek
Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 44
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: EEG, LabChart, Matlab, Labchart
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Baránek
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)