22. 10. 2019  7:59 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JONÁŠEK, P. -- BENKO, P. Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov. Diplomová práca. 2019. 84 s.

Originálny názov: Návrh prostriedkov pre automatizované testovanie výkonových integrovaných obvodov
Anglický názov: Design of Automated Testing Device for Power Integrated Circuits
Český názov:
Autor: Ing. Peter Jonášek
Ing. Peter Benko, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 84
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: automatizované testovanie, electronic module, elektronický modul, automated testing, integrované obvody, integrated circuits
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Jonášek
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)