18. 10. 2019  8:12 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DEBNÁR, T. -- TELEK, P. Návrh zariadenia pre núdzové monitorovanie polohy. Diplomová práca. 2019. 66 s.

Originálny názov: Návrh zariadenia pre núdzové monitorovanie polohy
Anglický názov: Design of a device for emergency position monitoring
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Debnár
Ing. Peter Telek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 66
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: GPS, LPWAN, Location tracking, Monitorovanie polohy, Low-power consumption, IoT, LoRa, nízka spotreba energie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Debnár
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)