22. 10. 2019  7:52 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAŇO, V. -- JAGELKA, M. Robot s neurónovou sieťou. Diplomová práca. 2019. 99 s.

Originálny názov: Robot s neurónovou sieťou
Anglický názov: Robot with a Neural Network
Český názov:
Autor: Ing. Viktor Vaňo
Ing. Martin Jagelka, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 99
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: neurónová sieť, Android aplikácia, Bluetooth LE, neural network, robot, Android application
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Viktor Vaňo
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)