15. 10. 2019  18:04 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PACÚCH, M. -- VAVRINSKÝ, E. Moderný zavlažovací systém. Diplomová práca. 2019. 71 s.

Originálny názov: Moderný zavlažovací systém
Anglický názov: Modern irrigation system
Český názov:
Autor: Ing. Martin Pacúch
Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 71
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ESP8266, zavlažovanie, irrigation, IoT
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Pacúch
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)