19. 10. 2019  14:12 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZÁPRAŽNÝ, M. -- VAVRINSKÝ, E. Návrh a realizácia testovacieho zariadenia pre moduly systému inteligentného riadenia budov. Diplomová práca. 2019. 49 s.

Originálny názov: Návrh a realizácia testovacieho zariadenia pre moduly systému inteligentného riadenia budov
Anglický názov: Design and implementation of test equipment for intelligent building control modules
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Zápražný
Ing. Erik Vavrinský, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 49
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: testing system, smart building, inteligentné budovy, testovací systém, Taphome
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Zápražný
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)