22. 10. 2019  7:47 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVLÍK, P. -- PÚČIK, J. Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske. Diplomová práca. 2019. 81 s.

Originálny názov: Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske
Anglický názov: Electronic Module for Strain Gauge Force Plate
Český názov:
Autor: Ing. Peter Pavlík
Ing. Jozef Púčik, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 81
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Zosilňovač, Stabilometry, Amplifier, Stabilometria, Matlab
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Pavlík
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)