15. 10. 2019  3:05 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTELLÁR, J. -- PÚČIK, J. Prenosné zariadenie na meranie posturálnej stability. Diplomová práca. 2019. 75 s.

Originálny názov: Prenosné zariadenie na meranie posturálnej stability
Anglický názov: Portable Equipment for Postural Stability Measurement
Český názov:
Autor: Ing. Jakub Štellár
Ing. Jozef Púčik, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 75
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: stabilometry, balančná doska, postural stability, silová platňa, balistokardiogram, prístrojový zosilňovač, force plate, Arduino, stabilometria, COP, Nintendo Wii, posturálna stabilita, ballistocardiogram, instrumental amplifier, balance board
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Štellár
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)