21. 10. 2019  20:49 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PRIŠTIC, J. -- HAGARA, M. Detekcia pohybu v aute. Diplomová práca. 2019. 79 s.

Originálny názov: Detekcia pohybu v aute
Anglický názov: Motion Detection in a Car
Český názov:
Autor: Ing. Ján Prištic
Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 79
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: movement compensation, motion detection, kamera vo vozidle, detekcia pohybu, camera in vehicle, kompenzácia pohybu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Prištic
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)