19. 10. 2019  14:37 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JANECKÝ, D. -- KÓSA, A. Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach. Bakalárska práca. 2019. 45 s.

Originálny názov: Vývoj virtuálnej edukačnej hry o LED diódach
Anglický názov: Development of a virtual educational game about LEDs
Český názov:
Autor: Bc. Dominik Janecký
Ing. Arpád Kósa, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 45
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: LED diódy, LED diodes, virtuálna realita, virtual reality, educational game, game design and development, návrh a vývoj hry, edukačná hra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dominik Janecký
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)