24. 1. 2020  17:43 Timotej
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAŽITNÝ, P. -- KOVÁČ, J. Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView. Diplomová práce. 2019. 56 s.

Originální název: Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView
Anglický název: Workplace automation and data processing in LabView software
Český název:
Autor: Ing. Peter Pažitný
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran: 56
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: graphs, data processing, LabView, spracovanie dát, automatizácia, grafy, automation, ActiveX
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Pažitný
Poslední změna: 15.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)