22. 10. 2019  3:18 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAŽITNÝ, P. -- KOVÁČ, J. Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView. Diplomová práca. 2019. 56 s.

Originálny názov: Automatizácia pracoviska a spracovanie meraných dát v programovom prostredí LabView
Anglický názov: Workplace automation and data processing in LabView software
Český názov:
Autor: Ing. Peter Pažitný
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 56
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: graphs, data processing, LabView, spracovanie dát, automatizácia, grafy, automation, ActiveX
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Pažitný
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)