22. 10. 2019  11:32 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAVLÍK, D. -- NAGY, L. Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii. Diplomová práca. 2019. 91 s.

Originálny názov: Návrh nízko-napäťového integrovaného obvodu nanometrovej CMOS technológii
Anglický názov: Design of Low-Voltage ASIC in Nanoscale CMOS Technology
Český názov:
Autor: Ing. Denis Havlík
Ing. Lukáš Nagy, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 91
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: analog integrated circuit, error amplifier, PSRR, analógové integrované obvody, current source, prúdový zdroj, lineárny napäťový regulátor, linear voltage regulator, rozdielový zosilňovač
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denis Havlík
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)