22. 10. 2019  20:36 Sergej
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAPÁN, R. -- ARBET, D. Návrh riadiacej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja. Diplomová práca. 2019. 70 s.

Originálny názov: Návrh riadiacej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja
Anglický názov: Design of Control Part of a Programable Low-Noise Power Supply
Český názov:
Autor: Ing. Radoslav Papán
Ing. Daniel Arbet, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 70
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: DA Converter, Mikrokontrolér, Microcontroller, Napájací zdroj, DA prevodník, Voltage supply
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Radoslav Papán
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)