19. 10. 2019  18:55 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFANIČKA, T. -- ARBET, D. Návrh analógovej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja. Diplomová práca. 2019. 76 s.

Originálny názov: Návrh analógovej časti programovateľného nízko-šumového napájacieho zdroja
Anglický názov: Design of Analog Part of Programable Low-Noise Power Supply
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Štefanička
Ing. Daniel Arbet, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 76
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: operating amplifier, napäťový sledovač, voltage follower, napájací zdroj, power supply, linearita, šum, linearity, operačný zosilňovač, noise
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Štefanička
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)