15. 10. 2019  18:33 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KEMÉNY, M. -- MIKOLÁŠEK, M. Progressive Structures Based on Amorphous Silicon for New Sources of Energy. Diplomová práca. 2019. 66 s.

Originálny názov: Progressive Structures Based on Amorphous Silicon for New Sources of Energy
Český názov:
Autor: Ing. Martin Kemény
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 66
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: čistenie vodíkovou plazmou, photo-electrochemical generation, foto-elektrochemická generácia, hydrogen plasma cleaning, amorphous silicon, LSPR, amorfný kremík, hrúbka intrinzickej vrstvy, thickness of the intrinsic layer
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Kemény
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)