19. 10. 2019  11:52 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ONDREJKA, P. -- MIKOLÁŠEK, M. Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr na báze Cu2O pre optoelektronické aplikácie. Diplomová práca. 2019. 65 s.

Originálny názov: Príprava a charakterizácia progresívnych štruktúr na báze Cu2O pre optoelektronické aplikácie
Anglický názov: Preparation and characterisation of progresive structures with Cu2O for optoelectronic applications
Český názov:
Autor: Ing. Peter Ondrejka
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 65
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektrodepozícia, cuprous oxide, XRD, titán oxid, photo-electrochemical generation, electrodeposition, oxid medi, RTG, SEM, titanium dioxide, foto-elektrochemická generácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Peter Ondrejka
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)