20. 10. 2019  2:36 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAMÁROVÁ, E. -- COCHEROVÁ, E. Modelovanie šírenia elektrickej aktivácie v 2D modeli srdca. Diplomová práca. 2019. 55 s.

Originálny názov: Modelovanie šírenia elektrickej aktivácie v 2D modeli srdca
Anglický názov: Modeling of electrical activation propagation in 2D heart model
Český názov:
Autor: Ing. Eliška Kramárová
Ing. Elena Cocherová, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 55
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: monodoménový model, bidoménový model, Fitzhugh-Nagumo model, Fitzhugh-Nagumov model, monodomain model, bidomain model
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eliška Kramárová
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)