20. 10. 2019  4:59 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JONÁŠI, M. -- NAGY, L. Návrh programovateľných vstupno-výstupných bufferov v nanometrovej CMOS technológii. Diplomová práca. 2019. 64 s.

Originálny názov: Návrh programovateľných vstupno-výstupných bufferov v nanometrovej CMOS technológii
Anglický názov: Design of Programmable Input-Output Buffers in Nanoscale CMOS Technology
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Jonáši
Ing. Lukáš Nagy, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 64
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: digitálne obvody, Digital Circuits, Buffer, logické hradlá, buffer, Logic Gates
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Jonáši
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)