16. 10. 2019  17:02 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JAGELKA, P. -- WEIS, M. Návrh a charakterizácia gélových bioelektród. Diplomová práca. 2019. 52 s.

Originálny názov: Návrh a charakterizácia gélových bioelektród
Anglický názov: Design and Description of Gel-based Bioelectrodes
Český názov:
Autor: Ing. Patrik Jagelka
doc. Ing. Martin Weis, DrSc.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 52
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: gélová bioelektróda, vodivosť, gel-based bioelectrode, PEDOT:PSS, conductivity, biosignály, biosignals
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Patrik Jagelka
Posledná zmena: 15.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)