19. 10. 2019  17:39 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DŽADOŇ, T. -- JAGELKA, M. Návrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bod. Diplomová práca. 2019. 65 s.

Originálny názov: Návrh algoritmu pre energetický efektívny senzorický bod
Anglický názov: Design of algorithm for low power sensoric system
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Džadoň
Ing. Martin Jagelka, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 65
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: algorithm, Internet vecí, algoritmus, Internet of things, Nucleo, Sigfox
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Džadoň
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)