23. 10. 2019  15:41 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PODOBA, J. -- BRUNCKO, J. Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidu zinočnatého pri znížených teplotách rastu. Diplomová práca. 2019. 41 s.

Originálny názov: Pulzná laserová depozícia nanovlákien z oxidu zinočnatého pri znížených teplotách rastu
Anglický názov: Pulsed laser deposition of zinc oxide nanowires at low growth temperatures
Český názov:
Autor: Ing. Juraj Podoba
Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 41
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: nanočastice, Nanowires, pulsed laser deposition (PLD), nanoparticles, scanning electron microscopy, photoluminescence, rastrovacia elektrónová mikroskopia, nanovlákna, zinc oxide (ZnO), pulzná laserová depozícia (PLD), oxid zinočnatý (ZnO), fotoluminiscencia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Juraj Podoba
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)