16. 10. 2019  21:51 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ZIMAN, M. -- UHEREK, F. Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku. Diplomová práca. 2019. 51 s.

Originálny názov: Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Anglický názov: Design and parameters simulation of devices for integrated photonics
Český názov:
Autor: Ing. Martin Ziman
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 51
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: directional coupler, integrated photonics, smerová odbočnica, vlnovody, delič výkonu, silicon photonics, kremíková fotonika, straty ohybom, waveguides, integrovaná fotonika, bending loss, power splitter
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Ziman
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)