19. 10. 2019  21:26 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BANČÁK, Ľ. -- KUZMA, A. Implementácia smart nabíjania prenosných zariadení. Diplomová práca. 2019. 66 s.

Originálny názov: Implementácia smart nabíjania prenosných zariadení
Anglický názov: Implementation of Smart Charging System for Wearable Devices
Český názov:
Autor: Ing. Ľuboš Bančák
Ing. Anton Kuzma, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 66
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: uskladnenie elektrickej energie, Charging, Nabíjanie, electricity storage, prenosných zriadení, portable devices
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ľuboš Bančák
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)