14. 10. 2019  8:12 Boris
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FEILER, M. -- UHEREK, F. Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov. Diplomová práca. 2019. 71 s.

Originálny názov: Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
Anglický názov: Design and properties simulation of selected photonic devices
Český názov:
Autor: Ing. Martin Feiler
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 71
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: MMI delič, MMI splitter, waveguide, BaTiO3, electro-optic modulation, vlnovod, elektro-optická modulácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Feiler
Posledná zmena: 15.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)