15. 10. 2019  2:18 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PŘIBIL, J. -- PŘIBILOVÁ, A. -- FROLLO, I. Objective and subjective evaluation of noise and vibration produced by a low-field MRI device. In ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019, s. 45--50. ISBN 978-80-227-4917-6.

Originálny názov: Objective and subjective evaluation of noise and vibration produced by a low-field MRI device
Slovenský názov:
Autor: Jiří Přibil (45%)
doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (45%)
prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. (10%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: Noise and vibration in practice
Podnázov:
Od strany: 45
Do strany: 50
Počet strán: 6
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedný odbor:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
Posledná zmena: 22.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

ŽIARAN, S. -- CHLEBO, O. Noise and vibration in practice. Bratislava: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019. ISBN 978-80-227-4917-6.

Originálny názov: Noise and vibration in practice
Anglický názov:
Český názov:
Editor: prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc. (50%)
Ing. Ondrej Chlebo, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-227-4917-6
Vydavateľ: Vydavateľstvo SPEKTRUM STU
Miesto vydania: Bratislava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)