12. 11. 2019  21:36 Svätopluk
Akademický informační systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

JURÍK, J. -- KOHÚTKA, L. Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií. Bakalářská práce. 2019.

Originální název: Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií
Anglický název: Web application for sale a desktop application and license management
Český název:
Autor: Bc. Juraj Jurík
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalářská práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Webová aplikácia, License management, Entity Framework, Manažment licencií, ASP.NET, Web application
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Jurík
Poslední změna: 22.06.2019 22:22 (Import dat z knihovny)