21. 10. 2019  9:23 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURÍK, J. -- KOHÚTKA, L. Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Webová aplikácia pre predaj desktopovej aplikácie a manažment licencií
Anglický názov: Web application for sale a desktop application and license management
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Jurík
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Webová aplikácia, License management, Entity Framework, Manažment licencií, ASP.NET, Web application
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Jurík
Posledná zmena: 22.06.2019 22:22 (Import dát z knižnice)