19. 10. 2019  4:12 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BEŇO, D. -- KOHÚTKA, L. Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Automatizované vyhodnocovanie neurofyziologických signálov
Anglický názov: Automated evaluation of neurophysiological signals
Český názov:
Autor: Ing. Dávid Beňo
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: analýza signálu, neurónové siete, neural networks, signal analysis, neuromonitoring
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dávid Beňo
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)