23. 10. 2019  17:58 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŠTEFAŇÁK, M. -- KOHÚTKA, L. Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog. Bakalárska práca. 2019.

Originálny názov: Automatický preklad medzi jazykmi VHDL a Verilog
Anglický názov: Automatic translation between VHDL and Verilog languages
Český názov:
Autor: Bc. Marián Štefaňák
Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: VHDL, automatic translation, automaticky preklad, SystemVerilog
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Marián Štefaňák
Posledná zmena: 22.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)