18. 10. 2019  12:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOHÚTKA, L. -- STOPJAKOVÁ, V. A new hardware-accelerated scheduler for soft real-time tasks. In MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 110--113. ISBN 978-1-7281-1739-3.

Originálny názov: A new hardware-accelerated scheduler for soft real-time tasks
Slovenský názov:
Autor: Ing. Lukáš Kohútka, PhD. (80%)
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. (20%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MECO 2019
Podnázov:
Od strany: 110
Do strany: 113
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: real-time, FPGA, GED, deadline, task scheduling
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Kohútka, PhD.
Posledná zmena: 29.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-1739-3.

Originálny názov: MECO 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-1739-3
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Piscataway
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)