19. 10. 2019  16:32 Kristián
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PERNÝ, M. -- ŠÁLY, V. -- ĎURMAN, V. -- MIKOLÁŠEK, M. -- JANÍČEK, F. -- HURAN, J. Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings. In RUSEK, S. EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019, s. 566--570. ISBN 978-1-7281-1334-0.

Originálny názov: Complex electrical characterization of a-Si/c-Si solar heterostructures with conductive antireflection coatings
Slovenský názov:
Autor: Ing. Milan Perný, PhD. (20%)
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD. (20%)
Ing. Vladimír Ďurman, PhD. (15%)
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD. (20%)
prof. Ing. František Janíček, PhD. (20%)
Jozef Huran (5%)
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: EPE 2019
Podnázov:
Od strany: 566
Do strany: 570
Počet strán: 5
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: ITO, amorphous silicon carbide, heterojunction solar cell, DC characterization, impedance spectroscopy, equivalent circuit, IZO
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Milan Perný, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

RUSEK, S. EPE 2019. Ostrava: Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-1-7281-1334-0.

Originálny názov: EPE 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor: Stanislav Rusek
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-1334-0
Vydavateľ: Technical University of Ostrava
Miesto vydania: Ostrava
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)