21. 10. 2019  0:35 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HAGARA, M. -- ONDRÁČEK, O. -- KUBINEC, P. -- STOJANOVIĆ, R. Edge detection in JPEG grayscale images. In MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019, s. 360--363. ISBN 978-1-7281-1739-3.

Originálny názov: Edge detection in JPEG grayscale images
Slovenský názov:
Autor: Ing. Miroslav Hagara, PhD. (70%)
doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD. (5%)
Ing. Peter Kubinec, PhD. (20%)
Radovan Stojanović (5%)
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty
Zborník: MECO 2019
Podnázov:
Od strany: 360
Do strany: 363
Počet strán: 4
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Vedný odbor:
Kľúčové slová: slovenčina: JPEG, edge detection, image processing
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)


Bližšie určenie zdroja:

MECO 2019. Piscataway: IEEE, 2019. ISBN 978-1-7281-1739-3.

Originálny názov: MECO 2019
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-1-7281-1739-3
Vydavateľ: IEEE
Miesto vydania: Piscataway
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Typ rozsahu:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)