20. 10. 2019  5:54 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAJČÍK, Š. -- KOVÁČ, J. Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie. Bakalárska práca. 2019. 37 s.

Originálny názov: Vzdialená správa a riadenie svetelnej inštalácie
Anglický názov: Remote administration and control of light setup
Český názov:
Autor: Bc. Šimon Krajčík
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 37
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: DALI, Processor, ThingsBoard, Procesor
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Šimon Krajčík
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)