16. 10. 2019  17:24 Vladimíra
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MASLEN, M. -- KÓSA, A. Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach. Bakalárska práca. 2019. 31 s.

Originálny názov: Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
Anglický názov: Development of Virtual Education Game about Diodes
Český názov:
Autor: Bc. Martin Maslen
Ing. Arpád Kósa, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 31
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Educational game, Unity, Virtuálna realita, Virtual Reality, Edukačná hra
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Maslen
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)