18. 10. 2019  8:13 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIŠKOLCI, I. -- VOJS, M. SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami. Bakalárska práca. 2019. 51 s.

Originálny názov: SMART riadenie sústavy dávkovacích čerpadiel pre čistenie odpadových vôd elektrochemickými technikami
Anglický názov: Smart control dosing pump system for waste water treatment by electrochemical techniques
Český názov:
Autor: Bc. Igor Miškolci
Ing. Marian Vojs, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 51
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Mikrokontrolér, Microcontroller, printed circuit board, water treatment system, intelligent system, doska plošných spojov, dosing pump, čistiareň odpadových vôd, inteligentný systém, dávkovacie čerpadlo
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Igor Miškolci
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)