20. 10. 2019  21:58 Vendelín
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LICHTNER, J. -- MIKOLÁŠEK, M. Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie. Bakalárska práca. 2019. 30 s.

Originálny názov: Príprava a charakterizácia Cu2O pre senzorické aplikácie
Anglický názov: Preparation and Characterization of Cu2O for Sensing Applications
Český názov:
Autor: Bc. Juraj Lichtner
doc. Ing. Miroslav Mikolášek, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 30
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: elektrodepozícia, hydrogen, vodík, gas sensor, electrodeposition, Cu2O, senzor plynu
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Juraj Lichtner
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)