21. 10. 2019  20:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HLATKÝ, R. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch. Bakalárska práca. 2019. 36 s.

Originálny názov: Vývoj virtuálnej edukačnej hry o logických obvodoch
Anglický názov: Development of Virtual Educational Game about Logic Circuits
Český názov:
Autor: Bc. Radoslav Hlatký
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 36
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Unity, educational game, Virtuálna realita, logické obvody, HTC Vive, edukačná hra, Virtual reality, logic circuits
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Radoslav Hlatký
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)