18. 10. 2019  3:45 Lukáš
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NGUYEN TIEN, D. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS. Bakalárska práca. 2019. 41 s.

Originálny názov: Vývoj virtuálnej edukačnej hry o CMOS
Anglický názov: Development of a Virtual Educational Game about CMOS
Český názov:
Autor: Bc. Dinh Nguyen Tien
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 41
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: CMOS, Unity, Virtuálna realita, PMOS, HTC Vive, edukačná hra, NMOS, Virtual reality, educative game
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Dinh Nguyen Tien
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)