15. 10. 2019  13:46 Terézia
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLEMENT, M. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike. Bakalárska práca. 2019. 36 s.

Originálny názov: Vývoj virtuálnej edukačnej hry o elektrotechnike
Anglický názov: Development of a virtual educational game about electrotechnics
Český názov:
Autor: Bc. Matúš Klement
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 36
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: frequency converter, virtuálna realita, electric motor, educational game, virtual reality, frekvenčný menič, electrotechnics around us, edukačná hra, elektromotor, elektrotechnika okolo nás
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Matúš Klement
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)