23. 10. 2019  13:01 Alojza
Akademický informačný systém

Ústav elektroniky a fotoniky (FEI) - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CEHELSKÝ, M. -- STUCHLÍKOVÁ, Ľ. Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch. Bakalárska práca. 2019. 66 s.

Originálny názov: Vývoj virtuálnej edukačnej hry o výkonových prvkoch
Anglický názov: Development of educational virtual game about power devices
Český názov:
Autor: Bc. Martin Cehelský
prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky
Ústav informatiky a matematiky
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán: 66
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SteamVR, výkonové prvky, virtuálna realita, Unity, educational game, virtual reality, edukačná hra, power devices
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Bc. Martin Cehelský
Posledná zmena: 06.07.2019 22:21 (Import dát z knižnice)